HomeInfo/levertijdContactBlogNieuwsbriefMijn account

kreagejalogo-crafting-writing

De webshop is (tijdelijk) gesloten. Heeft u nog een vraag over uw bestelling via KreaGeja, neem dan contact op via kreageja@ziggo.nl

Wij proberen zsm te antwoorden, wegens omstandigheden kan er iets vertraging zijn.

Herroepingsrecht en retourvoorwaarden

Herroepingsrecht en retour

 
Het herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.
Ongemonteerde artikelen dienen ook weer ongemonteerd en in originele staat retour gestuurd te worden. Mochten er gebruikssporen aanwezig zijn, dan kunnen we genoodzaakt zijn hiervoor kosten in rekening te brengen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen. Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt. Om gebruikt te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, met inbegrip van het modelformulier, te sturen. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen
Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling
In geval van een herroeping ontvangt u het totaalbedrag vd artikelen, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 6,95 zullen bedragen.

Uitsluiting herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:
• Producten die naar uw specificatie besteld zijn, zoals spinnewielen en kaardmolens en grote hoeveelheden lontwol, die speciaal besteld zijn.

Formulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
Aan KreaGeja Crafting & Writing
Suzanne Groeneweglaan 39
7741 SG Coevorden
info@kreageja.nl

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomt betreffende:
• de verkoop van de volgende goederen:
en/of
• de levering van de volgende digitale inhoud:
en/of
• de verrichting van de volgende dienst herroept/herroepen:

Besteld op* / Ontvangen op*:
Bestelnummer:
Naam/Namen consument(en):
Adres consument(en):

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend, bij verzending via email is geen handtekening nodig):
Datum:
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

Bovenstaande is ook van toepassing wanneer de bestelling geannuleerd wordt voor verzending. Want u kunt ten allen tijde voorafgaande aan de levering de bestelling nog herroepen. Dit brengt geen kosten  met zich mee. Let wel, u dient wel het bovenstaande formulier ingevuld aan ons te sturen. Het beste is om de tekst te kopiëren en te plakken in een e-mail geadresseerd aan info@kreageja.nl

Wanneer er sprake is van een klacht over een artikel, hetzij een foutief geleverd artikel, te weinig of teveel, niet het juiste artikelen o.i.d., neem dan contact met ons op.

We kunnen geen garantie of retourname verlenen bij op tweedehands artikelen.

Home Webshop Info/levertijd Contact Blog Nieuwsbrief Mijn account Algemene Voorwaarden Herroepingsrecht/Retour Privacy

Algemene voorwaarden
Webshop software: EasyWebshop.nl